Hướng dẫn chuyển trường, học lại đối với học sinh bậc trung học

Chủ nhật - 19/08/2018 05:25
 

UBND TỈNH LÂM ĐỒNG

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

            Độc  lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Số: 1526/SGDĐT-GDTrH
V/v hướng dẫn chuyển trường, học lại đối với học sinh bậc trung học
            Lâm Đồng, ngày 17 tháng 8 năm 2017
 
Kính gửi:
  • Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố;
  • Các trường THCS&THPT, THPT, PT DTNT.
 
Thực hiện Quyết định số 51/2002/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2002 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ''Quy định chuyển trường và tiếp nhận học sinh học tại các trường trung học cơ sở  và trung học phổ thông''; Quyết định số 1631/QĐ-UBND ngày 25/7/2017 của UBND tinh Lâm Đồng về việc công bố thủ tục hành chính về lĩnh vực giáo dục và đào tạo áp dụng tại cấp huyện thuộc tỉnh Lâm Đồng; Quyết định số 2540/QĐ-UBND ngày 17/11/2016 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng, Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn chuyển trường, học lại đối với học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông như sau:
1. Việc chuyển trường và xin học lại bậc trung học cơ sở: Thực hiện theo  Quyết định số 1631/QĐ-UBND ngày 25/7/2017 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc công bố thủ tục hành chính về lĩnh vực giáo dục và đào tạo áp dụng tại cấp huyện thuộc tỉnh Lâm Đồng.
2. Việc chuyển trường và xin học lại bậc trung học phổ thông: Thực hiện theo Quyết định số 2540/QĐ-UBND ngày 17/11/2016 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng.
3. Các đơn vị công bố công khai cho giáo viên, nhân viên, phụ huynh học sinh và thực hiện nghiêm chỉnh các Quyết định nêu trên, không được phép qui định thêm các điều kiện không có trong thủ tục qui định.
4. Trường hợp các đơn vị không đồng ý tiếp nhận và giải quyết việc chuyển trường, học lại của học sinh thì phải trả lời bằng văn bản cho phụ huynh học sinh, đồng thời gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo để báo cáo.
5. Hủy bỏ văn bản số 696/SGDĐT-GDTrH ngày 27/6/2012 về việc hướng dẫn chuyển trường và tiếp nhận học sinh học tại các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông và văn bản số 1232/SGDĐT-GDTrH ngày 18/7/2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn việc hướng dẫn giải quyết chuyển trường, học lại đối với học sinh trung học phổ thông. Trong quá trình triển khai thực hiện có phát sinh vướng mắc đề nghị các đơn vị báo cáo về Sở Giáo dục và Đào tạo xem xét giải quyết./.
 
   Nơi nhận:                                                       
- Như trên;
- Lãnh đạo Sở;
- Các Phòng thuộc Sở;
- Bộ phận TNHS&TKQ;
- Lưu: VT, GDTrH.                                           
 
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
(đã ký)
 
 
 
Trần Đức Lợi
 

Qúy Cha mẹ học sinh nhấn vào liên kết để xem nội dung hướng dẫn chuyển trường, học lại đối với học sinh bậc trung học: https://drive.google.com/drive/u/0/my-drive
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây