Thành lập Hội đồng thi hết học kỳ I năm học 2017 - 2018

Thứ tư - 20/12/2017 21:11
         SỞ GD & ĐT LÂM ĐỒNG          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THPT TRƯỜNG CHINH              Độc  lập – Tự do – Hạnh phúc
 
       
 
   
           Số: 35 / QĐ-TC                                Di Linh, ngày 07 tháng 12 năm 2017
 
QUYẾT ĐỊNH
V/v thành lập Hội đồng thi hết học kỳ I năm học 2017 - 2018
 
 
 
  
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT TRƯỜNG CHINH
 
Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hiệu trưởng được quy định tại Điều lệ trường phổ thông (Ban hành kèm theo Thông tư số: 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo);
Căn cứ Công văn số 2398/ SGDĐT-GDTrH ngày 27 tháng 11 năm 2017 của Sở GD & ĐT Lâm Đồng về việc hướng dẫn tổ chức ôn tập và kiểm tra học kỳ I năm học 2017 – 2018;
Căn cứ Kế hoạch số 14/ KH-TC ngày 29 tháng 11 năm 2017 của Hiệu trưởng trường THPT Trường Chinh về việc tổ chức ôn tập và thi hết học kỳ I năm học 2017 – 2018,
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Thành lập Hội đồng thi hết học kỳ I năm học 2017 - 2018 gồm các ông (bà) có tên sau:
Chủ tịch hội đồng: Ông Đặng Thanh Lê, Hiệu Trưởng
Phó chủ tịch:
1. Ông Hồ Quang Tuyến, phó Hiệu Trưởng - phụ trách chuyên môn
2. Ông Lưu Văn Hanh, phó hiệu trưởng - phụ trách cơ sở vật chất
Các thành viên ban ra đề, sao in đề, coi thi và chấm thi: (có danh sách kèm theo)
Điều 2. Hội đồng thi hết học kỳ I năm học 2017 - 2018 thực hiện công việc theo phân công của Chủ tịch hội đồng, thời gian làm việc từ 08/12/2017 đến 31/12/2017.
Điều 3. Các ông (bà) có tên ở Điều 1, bộ phận văn phòng có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:                                                                               HIỆU TRƯỞNG
- Như Điều 3;                                                                                          
- Lưu: VT, CM.
    
 
                                                                                                 Đặng Thanh Lê
 
DANH SÁCH BAN RA ĐỀ THI, SAO IN ĐỀ THI, COI THI, CHẤM THI
(Kèm theo Quyết định số 35 / QĐ-TC ngày 07 tháng 12  năm 2017
của Hiệu trưởng trường THPT Trường Chinh)
 
1. Chịu trách nhiệm về đề thi:
- Môn Ngữ văn: Cô Phan Thị Lệ Huyền
- Môn Toán, Tin: Thầy Nguyễn Văn Khải
- Môn Tiếng Anh: Cô Lê Thị Vân
- Môn Hóa: Thầy Phạm Văn Chinh
- Môn Sinh: Cô Ka Moul Huy
- Môn Vật lí, CN: Cô Cao Thị Nở
- Môn Sử: Cô Nguyễn Thị Phương Lâm
- Môn Địa: Cô Lương Thị Xim
- Môn GDCD: Thầy Nguyễn Ngọc Tuân
(Các môn QP, TD GVBM tự ra và tổ chức kiểm tra)
 
2. Danh sách Ban sao in đề thi:
1/ Ông Hồ Quang Tuyến – phụ trách chung
2/ Bà J’ Rô Thừm – sao in
3/ Bà Trần Thị Linh – sắp xếp đề thi
4/ Bà Nguyễn Như Quỳnh- sắp xếp đề thi
5/ Bà Ninh Thị Tho - sắp xếp đề thi
            ( Lịch sao in và sắp xếp đề cụ thể theo phân công của cô Thừm)
 
3. Danh sách giáo viên coi thi:
Tất cả giáo viên đang công tác tại trường, trừ giáo viên nghỉ sinh và giáo viên làm công tác sao in (xem ở bảng phân công coi thi)
 
4. Phụ trách chấm thi:
- Môn Ngữ văn: Cô Phan Thị Lệ Huyền
- Môn Toán, Tin: Thầy Nguyễn Văn Khải
- Môn Tiếng Anh: Cô Lê Thị Vân
- Môn Hóa: Thầy Phạm văn Chinh
- Môn Sinh: Cô Ka Moul Huy
- Môn Vật lí, CN: Cô Cao Thị Nở
- Môn Sử: Cô Nguyễn Thị Phương Lâm
- Môn Địa: Cô Lương Thị Xim
- Môn GDCD: Thầy Nguyễn Ngọc Tuân
 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây