Hướng dẫn điều chỉnh đăng ký xét tuyển  ĐH, CĐ SP năm 2017.

Thứ ba - 04/07/2017 22:31
tải xuống
tải xuống
    UBND TỈNH LÂM ĐỒNG                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
        Số: 1240/SGDĐT - GDTX                               Lâm Đồng, ngày 04 tháng 7 năm 2017
V/v hướng dẫn điều chỉnh đăng ký
 xét tuyển  ĐH, CĐ SP năm 2017.

Kính gửi:  - Các trung tâm GDNN-GDTX cấp huyện
                - Các đơn vị trực thuộc.
 
Thực hiện Công văn số 2801/BGDĐT-GDĐH ngày 30/6/2017 của Bộ giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn triển khai công tác xét tuyển ĐH, CĐSP năm 2017; để thuận lợi cho thí sinh trong việc điều chỉnh đăng ký xét tuyển (ĐKXT)  ĐH, CĐSP năm 2017, Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn như sau:
I. THỰC HÀNH ĐIỀU CHỈNH NGUYỆN VỌNG ĐKXT
Thí sinh được thực hành điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT từ ngày 09/7 đến ngày 11/7/2017.
Đây là giai đoạn chạy thử phần mềm giúp thí sinh làm quen với cách điều chỉnh nguyện vọng điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT trực tuyến. Kết quả thực hành điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT của thí sinh trên Cổng thông tin tuyển sinh sẽ bị xóa toàn bộ sau khi kết thúc đợt chạy thử.
II. THỰC HIỆN ĐIỀU CHỈNH NGUYỆN VỌNG ĐKXT
1. Thời gian điều chỉnh
Thí sinh được điều chỉnh ĐKXT  một lần trong thời gian quy định  từ ngày 15/7 đến 23/7/2017.
2. Hình thức điều chỉnh
Sử dụng một trong hai phương thức: trực tuyến hoặc bằng Phiếu điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT.
2.1. Điều chỉnh bằng phương thức trực tuyến: từ 15/7 đến 17h ngày 21/7/2017
Thí sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu cá nhân đã được cấp để thực hiện việc điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT. Phương thức này chỉ được chấp nhận khi số lượng nguyện vọng sau khi điều chỉnh không lớn hơn số lượng nguyện vọng đã đăng ký ban đầu trong Phiếu ĐKDT.
2.2. Điều chỉnh bằng Phiếu điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT: từ 15/7 đến 17h ngày 23/7/2017.
Khi thí sinh muốn điều chỉnh tăng thêm số lượng nguyện vọng so với số lượng nguyện vọng đã đăng ký ban đầu trong Phiếu ĐKDT thì bắt buộc phải điều chỉnh bằng Phiếu điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT và phải nộp bổ sung lệ phí cho số nguyện vọng tăng thêm theo quy định (30.000đ/ 01 nguyện vọng).
Thí sinh phải điền đầy đủ thông tin vào Phiếu điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT và gửi trực tiếp về điểm thu nhận hồ sơ để cán bộ máy tính cập nhật vào cơ sở dữ liệu của Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT.
3. Hướng dẫn điền thông tin vào phiếu điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT vào ĐH, CĐ năm 2017
3.1. Thông tin điều chỉnh ĐKXT được khai trên 02 phiếu (Phiếu số 1 - Nơi tiếp nhận lưu, Phiếu số 2 - Thí sinh lưu).
3.2. Phần THÔNG TIN CÁ NHÂN: Cần ghi chính xác và thống nhất với thông tin trong Phiếu đăng kí dự thi THPT quốc gia và xét tuyển vào đại học, cao đẳng.
3.3. Mục "Đề nghị điều chỉnh chế độ ưu tiên": Nếu thí sinh có sửa “Khu vực ưu tiên tuyển sinh“ hoặc “Đối tượng ưu tiên tuyển sinh" thì đánh dấu X vào ô tương ứng (trong mục "Khu vực ưu tiên tuyển sinh" điền một trong các mã KV1, KV2-NT, KV2 hoặc KV3 tương ứng với khu vực ưu tiên của thí sinh được hưởng; trong mục "Đối tượng ưu tiên tuyển sinh" điền một trong các ký hiệu từ 01 đến 07 tương ứng với đối tượng ưu tiên của thí sinh được hưởng. Nếu không thuộc đối tượng ưu tiên thì để trống).
3.4. Bảng "Nội dung điều chỉnh nguyện vọng (NV) đăng ký xét tuyển"
- Bước1: Thí sinh ghi đầy đủ thông tin về NV đăng ký xét tuyển sau khi đã điều chỉnh vào bảng mới từ cột (1) đến cột (5);
- Bước 2: So sánh bảng mới với bảng cũ (đã đăng kí khi làm thủ tục dự thi) để ghi "nội dung điều chỉnh" vào cột (6) như sau:
+ Nếu không thay đổi thứ tự NV ưu tiên và các nội dung đã đăng kí thì thí sinh ghi số tại cột (6) cùng hàng;
+ Nếu chỉ thay đổi thứ tự  NV ưu tiên và giữ nguyên các nội dung khác đã đăng kí  thì thí sinh ghi số thứ tự NV ưu tiên cũ tại cột (6) cùng hàng;
+ Những thay đổi khác thì ghi TĐ tại cột 6 cùng hàng.
III. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC ĐIỂM TIẾP NHẬN HỒ SƠ
1. Hướng dẫn thí sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu cá nhân đã được cấp để điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT trực tuyến.
2. Các trường THPT, điểm tiếp nhận hồ sơ mở các phòng máy tính có nối mạng Internet để thí sinh sử dụng thực hiện điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT trực tuyến.
3. Cập nhật Phiếu điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT của thí sinh trong trường hợp thí sinh điều chỉnh tăng số nguyện vọng so với số nguyện vọng đã đăng ký ban đầu và thu phí đối với số nguyện vọng tăng thêm.
Nếu nội dung đề nghị điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT của thí sinh không chuẩn xác dẫn đến phần mềm tuyển sinh không chấp nhận thì loại bỏ nguyện vọng có thông tin sai đó. Trong thời hạn 24 giờ kể từ khi thí sinh nộp Phiếu điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT, điểm tiếp nhận hồ sơ yêu cầu thí sinh ký xác nhận nội dung điều chỉnh để cập nhật thông tin chính xác của thí sinh vào cơ sở dữ liệu của Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT và chịu trách nhiệm về thông tin đã cập nhật, đồng thời thông báo để thí sinh kiểm tra thông tin điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT trên hệ thống. Thí sinh kiểm tra kết quả điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT và đề nghị điều chỉnh sai sót nếu có (chỉ áp dụng đối với thí sinh điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT bằng phiếu). Tất cả các công việc này phải kết thúc trước 17 giờ 00 ngày 25/7/2017.
4. Thu lệ phí cho số nguyện vọng tăng thêm của thí sinh và nộp về Sở GDĐT trước ngày 29/7/2017.
Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị thông tin rộng rãi, hướng dẫn và tạo điều kiện để học sinh của trường điều chỉnh đăng ký xét tuyển ĐH, CĐSP năm 2017 theo đúng tinh thần công văn này./.
 
 
Nơi nhận:                                                                       KT. GIÁM ĐỐC
- Như trên;                                                                       PHÓ GIÁM ĐỐC
- Giám đốc và các P. Giám đốc;
- Văn phòng Sở;
- Lưu: VT, GDTX.                                                                   (đã ký)
 
 
 
                                                                                      Huỳnh Quang Long


Mẫu phiếu điều chỉnh: Nhấn vào liên kết đẻ tải về   /uploads/news/2017_07/mau-phieu-dieu-chinh-nguyen-vong.pdf

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây