Thông báo Quyết điịnh hội đồng thi lại và xét kết quả sau thi lại, rèn luyện hạnh kiểm  năm học 2016 - 2017

Thứ tư - 26/07/2017 14:44

Thông báo Quyết điịnh hội đồng thi lại và xét kết quả sau thi lại, rèn luyện hạnh kiểm  năm học 2016 - 2017

         SỞ GD & ĐT LÂM ĐỒNG             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THPT TRƯỜNG CHINH                  Độc  lập – Tự do – Hạnh phúc
       
     
   
 
            Số:    / QĐ-TC                                          Di Linh, ngày 13 tháng  6 năm 2017
 
QUYẾT ĐỊNH
V/v thành lập Hội đồng thi lại và xét kết quả sau thi lại, rèn luyện hạnh kiểm
 năm học 2016 - 2017
 
 
   
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT TRƯỜNG CHINH
 
Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hiệu trưởng được quy định tại Điều lệ trường phổ thông (Ban hành kèm theo Thông tư số: 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3 /2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo);
Căn cứ kế hoạch nhiệm vụ năm học 2016 – 2017 của trường THPT Trường Chinh,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
      Điều 1. Thành lập Hội đồng thi lại, xét kết quả sau thi lại và rèn luyện hạnh kiểm trong hè năm học 2016 – 2017, gồm các ông bà có tên sau: (có danh sách kèm theo)
Chủ tịch Hội đồng: Ông Đặng Thanh Lê, Hiệu Trưởng
Các phó chủ tịch:
1. Ông Hồ Quang Tuyến, Phó hiệu trưởng
2. Ông Lưu Văn Hanh, Phó hiệu trưởng
Thư ký: Ông Đỗ Quang Đông, Giáo viên.
Các thành viên (có danh sách kèm theo)
Điều 2. Cán bộ giáo viên hội đồng thi lại, xét kết quả sau thi lại và rèn luyện hạnh kiểm trong hè thực hiện nhiệm vụ theo phân công của Chủ tịch hội đồng. Thời gian làm việc từ 01/8/ 2017 đến 12/8/2017.
Điều 3. Các ông (bà) có tên ở Điều 1, bộ phận văn phòng có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:                                                                               HIỆU TRƯỞNG
- Như Điều 3;                                                                                     
- Lưu: VT, CM.
  
                                                                                             Đặng Thanh Lê
 
         SỞ GD & ĐT LÂM ĐỒNG             
TRƯỜNG THPT TRƯỜNG CHINH 
           

DANH SÁCH GIÁO VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG THI
VÀ XÉT KẾT QUẢ SAU THI LẠI, RÈN LUYỆN HẠNH KIỂM TRONG HÈ
(Kèm theo Quyết định số    / QĐ-TC ngày 13/6/2017
của Hiệu trưởng trường THPT Trường Chinh)
TT HỌ TÊN CHỨC VỤ NHIỆM VỤ
1 Nguyễn Văn Khải TTCM Chịu trách nhiệm đề thi Toán 10, 11
2 Phan Thị Lệ Huyền TTCM Chịu trách nhiệm đề thi Văn 10, 11
3 Phạm Văn Chinh TTCM Chịu trách nhiệm đề thi Hóa 10, 11
4 Cao Thị Nở GV Chịu trách nhiệm đề thi Lý 10, 11
5 Lê Thị Vân TTCM Chịu trách nhiệm đề thi Anh 10, 11
6 Trương Xuân Việt Giáo viên Coi thi Toán 10
7 Ngô Văn Nhì Giáo viên Chấm thi Toán 10
8 Nguyễn Thị Hằng Giáo viên Coi thi Toán 11
9 Lê Quốc Anh Giáo viên Chấm thi Toán 11
10 Phạm Thị Thanh Loan Giáo viên Coi thi Văn 10
11 Đào Thị Phượng Giáo viên Coi thi Văn 11
12 Phan Thị Như Giáo viên Chấm thi Văn 10
13 Lương Xuân Ninh Giáo viên Chấm thi Văn 11
14 Trần Thị Thùy Giáo viên Coi,chấm thi Lý 10, 11
15 Lê Thị Vân Giáo viên Coi, chấm thi Anh 10, 11
16 Đỗ Thị Cẩm Lệ Giáo viên Coi, chấm thi Hóa 10, 11
Lưu ý:
Ngoài thành phần có tên trên, GVCN khối 10, 11 có mặt ngay sau buổi họp xét để ghi kết quả sau thi lại vào học bạ, ký chốt học bạ, sổ điểm.
 
 
        SỞ GD & ĐT LÂM ĐỒNG             
TRƯỜNG THPT TRƯỜNG CHINH
 
   
 
LỊCH ÔN TẬP VÀ THI LẠI
NĂM HỌC 2016 – 2017
 
1. ÔN TẬP
Ôn vào buổi sáng từ 7h30 đến 10h00
 
THỨ/ NGÀY MÔN KHỐI 10 KHỐI 11
Buổi GV dạy Buổi GV dạy
4
02/8/2017
Toán 10, 11 Sáng Nhì Sáng Q. Anh
5
03/8/2017
Văn 10, 11 Sáng Như Sáng Ninh
6
04/8/2017
Toán 10, 11 Sáng Nhì Sáng Q. Anh
7
05/8/2017
Văn 10, 11 Sáng Như Sáng Ninh
 
Chú ý: Các môn: Hóa 10, 11, Anh 10, 11, Lý 10, 11 học sinh tập trung chiều thứ 4, 5 (02, 03/8/2017) để được nhận đề cương và hướng dẫn ôn tập (môn Lý: cô Thùy, Hóa: cô Lệ, Anh: cô Vân)
 
2. LỊCH THI
 
THỨ/ NGÀY BUỔI MÔN THI THỜI GIAN LÀM BÀI
2
07/8/2017
Sáng Toán 10, Toán 11 8h00-9h30
Chiều Lý 10, Lý 11 2h00- 2h45
Hóa 10, Hóa 11 3h00 – 3h45
3
08/8/2017
Sáng Văn 10, 11 8h00-9h30
Chiều Anh 10, Anh 11 2h00- 2h45
 
Lưu ý: Học sinh có thể không tham gia ôn tập nhưng nếu không tham gia thi thì phải ở lại lớp.
3. LỊCH XÉT:
- Thời gian: 8 giờ 00 ngày 10 tháng 8 năm 2017
- Thành phần (theo Quyết định) gồm:
+ Hiệu trưởng – chủ trì
+ 2 phó hiệu trưởng
+ Thư ký (Thầy Đông)
+ TTCM
+ GV chấm thi
+ GVCN lớp có học sinh thi lại, rèn luyện.
 
                                                                                                   HIỆU TRƯỞNG
 
 
     
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây