KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ GIÁO DỤC TRUNG HỌC NĂM HỌC 2018-2019

Thứ tư - 03/10/2018 19:07

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ GIÁO DỤC TRUNG HỌC NĂM HỌC 2018-2019

        SỞ GD&ĐT LÂM ĐỒNG          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THPT TRƯỜNG CHINH                Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
Số: 05/KH-TC                                          Di Linh, ngày 03 tháng 10 năm 2018
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ GIÁO DỤC TRUNG HỌC NĂM HỌC 2018-2019
 
Căn cứ Kế hoạch số 1451/QĐ-UBND ngày 02/8/2018 của Sở GD&ĐT tỉnh Lâm Đồng về kế hoạch thời gian năm học 2018 – 2019 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Lâm Đồng;
Căn cứ Công văn số 1689/SGDĐT-GDTrH ngày 06/9/2018 của Sở GD&ĐT Lâm Đồng v/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2018-2019 .
Căn cứ Công văn số 1889/SGDĐT-GDTrH ngày 03/10/2018 của Sở GD&ĐT Lâm Đồng v/v kế hoạch kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2018-2019 .          Trường THPT Trường Chinh xây dựng kế hoạch chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2018-2019 của nhà trường cụ thể như sau:
A.Mục đích yêu cầu
 - Tăng cường nền nếp, kỷ cương và chất lượng, hiệu quả giáo dục trong nhà trường.
                - Chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, ý thức trách nhiệm của công dân đối với xã hội.
 - Nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông.
- Tiếp tục điều chỉnh nội dung dạy học trong chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo hướng tinh giản, tiếp cận định hướng chương trình giáo dục phổ thông mới.
- Thực hiện thường xuyên, hiệu quả các phương pháp, hình thức và kỹ thuật dạy học tích cực; đổi mới phương thức đánh giá học sinh.
- Tích cực đổi mới nội dung, phương thức giáo dục hướng nghiệp gắn với thực tiễn sản xuất, kinh doanh tại địa phương.
- Tăng cường phân cấp quảm lý, thực hiện quyền tự chủ của nhà trường trong việc thực hiện kế hoạch giáo dục.
- Yêu cầu  cán bộ quản lý, giáo viên căn cứ vào kế hoạch chung của nhà trường để triển khai đầy đủ các nội dung và thực hiện nghiêm túc kế hoạch  này.
B. Các nhiệm vụ cụ thể
I. Thực hiện kế hoạch giáo dục
1. Kế hoạch giáo dục của mỗi cá nhân phải được các tổ trưởng kí duyệt và chuyển về nhà trường kí xác nhận. Kế hoạch của các tổ và các bộ phận phải được Ban giám hiệu xác nhận trước khi thực hiện và là căn cứ để kiểm tra, giám sát trong quá trình thực hiện. Tổ trưởng duyệt kế hoạch của các cá nhân trước ngày 05/10/2018. Ban giám hiệu xác nhận kế hoạch của cá nhân và duyệt kế hoạch của các bộ phận trước 10/10/2018.
1.1. Các bộ phận trong nhà trường chủ động trong việc tham mưu quy hoạch Sơ đồ tổng thể nhà trường, đảm bảo các điều kiện cần và đủ theo quy định của trường chuẩn quốc gia khu vực nông thôn (đủ phòng học, phòng chức năng, sân chơi, bãi tập, nhà đa năng, vườn thực vật, hệ thống cây xanh, đường chạy ngắn, chạy bền, bãi xe ô tô,…). Tham mưu xây dựng Chiến lược giáo dục giai đoạn 2018-2022 thông qua cùng lãnh đạo nhà trường phân tích, dự báo xu hướng tình hình kinh tế, chính trị, giáo dục,… ở địa phương và đất nước.
1.2. Trên cơ sở đảm bảo chuẩn kiến thức, kỹ năng và thái độ của các môn học bậc THPT, bộ phận chuyên môn, các tổ bộ môn và mỗi giáo viên chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục theo định hướng phát triển năng lực và thái độ cho học sinh; thời gian thực học đủ 37 tuần (học kỳ I: 19 tuần, học kỳ II: 18 tuần).
1.3. Kế hoạch dạy học của các tổ/nhóm chuyên môn, giáo viên phải được lãnh đạo nhà trường phê duyệt trước khi thực hiện và là căn cứ để kiểm tra, giám sát, nhận xét, góp ý trong quá trình thực hiện. Các tổ chuyên môn thiết lập hồ sơ tổ theo quy định tại Điều lệ trường THPT.
2. Tổ chức nghiêm túc việc đổi mới sinh hoạt tổ/nhóm chuyên môn theo thông tư 5555 của Bộ giáo dục và đào tạo, thực hiện chuyên đề, tổ chức thao giảng tổ, hội giảng cấp trường. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy học và kiểm tra, tổ chức đánh giá thông qua nghiên cứu bài học. Đẩy mạnh ứng dụng CNTT (đặc biệt là soạn và dạy bằng E.learning); vận dụng các tiêu chí phân tích, rút kinh nghiệm bài học và tổ chức các hoạt động chuyên môn qua trang mạng trường học kết nối (truonghocketnoi.edu.vn).
3. Về công tác GD hướng nghiệp
3.1. Làm tốt công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức về công tác giáo dục hướng nghiệp và chọn nghề cho học sinh. Phối hợp với lãnh đạo các ban ngành, đoàn thể của địa phương, huyện, tỉnh, tìm hiểu truyền thông hướng nghiệp trên các đài, báo để có thông tin và cung cấp thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, nhu cầu của thị trường lao động, nhằm định hướng các hoạt động giáo dục đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động.
3.2. Giáo viên được phân công phụ trách tổ chức hoạt động hướng nghiệp tích cực đổi mới phương pháp và hình thức giáo dục hướng nghiệp.
4. Thực hiện nghiêm túc việc tích hợp các nội dung sau vào các môn học một cách phù hợp, hiệu quả: giáo dục đạo đức, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; giáo dục pháp luật, an toàn giao thông; giáo dục phòng chống tham nhũng; giáo dục chủ quyền quốc gia; sử dụng năng lượng tiết kiệm; bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học và bảo tồn thiên nhiên; giáo dục về tài nguyên và môi trường biển đảo; ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai; hướng dẫn thăm quan, học tập trải nghiệm thông qua các di sản hoặc các cơ sở sản xuất…
5. Tiếp tục thực hiện tốt việc đánh giá, xếp loại học sinh căn cứ vào Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 của Bộ GD-ĐT.
6. Quan tâm đặc biệt đối với học sinh đầu cấp, giúp các em làm quen với điều kiện học tập, sinh hoạt và tiếp cận phương pháp giáo dục, phương pháp dạy học trong nhà trường. Tổ chức tập luyện và duy trì nền nếp vệ sinh, tập thể dục thể thao, đa dạng hóa các môn thể thao như cờ vua, cầu lông, bóng bàn, bóng đá, điền kinh... khuyến khích học sinh tham gia các lớp học bơi trong nhà trường dưới sự hướng dẫn của giáo viên dạy bơi.
7. Việc tổ chức các hoạt động tập thể, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, hoạt động ngoại khóa... sẽ tuyên truyền đến phụ huynh học sinh, đến CB-GV-NV cùng đồng thuận để chuyển sang hướng hoạt động trải nghiệm sáng tạo, đồng thời quản lý và tổ chức các hoạt động giáo dục kỹ năng sống theo Thông tư số 04/2014/TT-BGDĐT ngày 28/02/2014 của Bộ GD-ĐT.
II. Đổi mới phương pháp dạy học, hình thức dạy học và kiểm tra, đánh giá
1.  Đổi mới phương pháp dạy học
 Nghiên cứu vận dụng triệt để, hiệu quả các phương pháp dạy học và các kỹ thuật dạy học tích cực để thực hiện dạy học theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh. Bộ phận chuyên môn xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và chỉ đạo nghiêm túc thực hiện việc soạn giảng (cả trong chính khóa và dạy thêm) theo tinh thần “Vận dụng những ưu điểm của mô hình trường học mới và dạy học theo định hướng phát triển năng lực, phẩm chất”. Khuyến khích giáo viên thực hiện việc soạn giảng gắn liền với các phương pháp và kỹ thuật dạy học tích cực,  cụ thể.
2.  Hình thức tổ chức dạy học
Khuyến khích giáo viên bộ môn thực hiện đa dạng cách tổ chức dạy học bằng nhiều hình thức. Các hoạt động dạy học có thể được tổ chức từ trong lớp, ngoài trời, ở vườn trường, phòng thí nghiệm,  học tập trên cơ sở ứng dụng CNTT như học trực tuyến qua E.learning, trường học kết nối,… chú ý tới các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học của học sinh.
Bộ phận chuyên môn và các tổ chuyên môn chỉ đạo kiên quyết việc tổ chức dạy học cho học sinh thành các hoạt động học, gồm 5 hoạt động: Hoạt động khởi động, hoạt động hình thành kiến thức mới, hoạt động luyện tập, hoạt động vận dụng, hoạt động tìm tòi mở rộng. Trong đó:
          + Hoạt động khởi động là nhằm mục đích giúp cho học sinh hứng khởi. tạo tâm lý tò mò, kích thích cho học sinh bước vào gai đoạn hình thành kiến thức mới.
          + Mục đích của hoạt động vận dụng là giúp học sinh vận dụng được các kiến thức, kỹ năng đã học để phát hiện và giải quyết các tình huống, vấn đề trong cuộc sống.
+ Mục đích của hoạt động tìm tòi mở rộng là giúp học sinh không bao giờ dừng lại với những gì đã học và hiểu rằng ngoài những kiến thức được học trong nhà trường còn rất nhiều điều có thể và cần phải tiếp tục học. Giáo viên cần khuyến khích học sinh tiếp tục tìm tòi và mở rộng kiến thức ngoài lớp học. Học sinh tự đặt ra các tình huống có vấn đề nảy sinh từ nội dung bài học, từ thực tiễn cuộc sống, vận dụng các kiến thức, kỹ năng đã học để giải quyết bằng những cách khác nhau.
+ Tùy theo đối tượng học sinh, hai hoạt động này không nhất thiết tổ chức dạy học trên lớp, không đòi hỏi tất cả học sinh phải tham gia, tuy nhiên giáo viên cần quan tâm động viên để thu hút nhiều học sinh tham gia một cách tự nguyện; khuyến khích những học sinh có sản phẩm chia sẻ với các bạn trong lớp.
3. Kiểm tra và đánh giá
3.1. Thực hiện nghiêm túc kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất của học sinh. Chú trọng đánh giá theo quá trình thay bằng đánh giá mang tính thời điểm; đa dạng các hình thức, cách thức đánh giá: đánh giá trên lớp; đánh giá bằng hồ sơ; đánh giá bằng nhận xét; bổ sung hình thức đánh giá thông qua sản phẩm dự án, bài thuyết trình (bài viết, bài trình chiếu, video clip, …) về kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập. Giáo viên có thể sử dụng kết quả của các hình thức đánh giá nói trên thay cho các bài kiểm tra hiện hành không nhất thiết đánh giá học sinh qua bài kiểm tra trên lớp như những năm học trước.
3.2. Các hình thức kiểm tra, đánh giá đều hướng tới phát triển năng lực, phẩm chất của học sinh; coi trọng đánh giá để giúp đỡ học sinh về phương pháp học tập, động viên sự cố gắng, hứng thú học tập của các em trong quá trình dạy học. Việc kiểm tra, đánh giá không chỉ chú trọng xem học sinh học được cái gì mà quan trọng hơn là đánh giá được năng lực, phẩm chất gì của học sinh.
3.3. Giao cho bộ phận chuyên môn kết hợp giáo viên phụ trách CNTT tập huấn cho toàn thể giáo viên sử dụng thành thạo phần mềm Intest Cline đã được trang bị để phục vụ việc xây dựng đề thi, kiểm tra theo ma trận. Đề kiểm tra bao gồm các câu hỏi, bài tập (tự luận hoặc tự luận và trắc nghiệm) theo 4 mức độ yêu cầu: Nhận biết, Thông hiểu, Vận dụng, Vận dụng cao. Tăng cường mức độ thông hiểu và vận dụng để hướng tới phát triển năng lực học sinh.
- Giao đồng chí Phó HTCM cùng với các tổ trưởng chuyên môn có trách nhiệm xây dựng quy chế quản lý việc ra đề, coi chấm, vào điểm và đánh giá xếp loại học sinh. Hệ thống tài nguyên và các đề kiểm tra (15p, 45p, học kỳ) hàng năm phải tập hợp trước thời điểm quy định và gửi về nhà trường qua việc chia sẻ tài nguyên trên phần mềm Intest Cline hoặc qua E.mail.
- Bộ phận giúp việc của tổ văn phòng và bộ phận chuyên môn thực hiện tốt việc quản lý điểm, in sổ điểm dựa trên Hệ thống phần mềm quản lý hoạt động trường học online được Sở GD-ĐT cung cấp.
3.4. Căn cứ vào mức độ phát triển năng lực của học sinh ở từng học kỳ và từng khối lớp, giáo viên bộ môn và bộ phận chuyên môn, tổ chuyên môn xác định tỉ lệ các câu hỏi, bài tập theo 4 mức độ yêu cầu trong các bài kiểm tra trên nguyên tắc đảm bảo sự phù hợp với đối tượng học sinh và tăng dần tỉ lệ các câu hỏi, bài tập ở mức độ yêu cầu vận dụng, vận dụng cao.
3.5. Về câu hỏi trắc nghiệm khách quan (TNKQ)  cần tăng cường ra các câu hỏi TNKQ nhiều lựa chọn đúng,  hạn chế các câu hỏi chỉ có 1 lựa chọn đúng như trước đây.
3.6. Thực hiện nghiêm túc việc kiểm tra đánh giá môn Tiếng Anh: Triển khai kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh theo hướng dẫn tại Công văn số 3333/BGDĐT-GDTrH ngày 07/7/2016 của Bộ GDĐT về việc sử dụng định dạng đề thi đánh giá năng lực tiếng Anh dành cho học sinh phổ thông từ năm học 2015-2016. Tiếp tục nâng cao chất lượng việc kiểm tra cả bốn kỹ năng nghe, nói, đọc, viết; triển khai phần kiểm tra tự luận trong các bài kiểm tra viết. Yêu cầu giáo viên Tiếng Anh thay đổi cách dạy nhằm tăng cường chất lượng bộ môn và việc rèn các kĩ năng cho học sinh.
3.7. Yêu cầu giáo viên các bộ môn Vật lí, Hóa học, Sinh học tăng cường dạy học qua thực hành và tổ chức kiểm tra và thi thực hành.
3.8. Chủ động kết hợp một cách hợp lý, phù hợp giữa hình thức trắc nghiệm tự luận với TNKQ, giữa kiểm tra lý thuyết và kiểm tra thực hành trong các bài kiểm tra. Tiếp tục nâng cao yêu cầu vận dụng kiến thức liên môn vào thực tiễn, đối với các môn khoa học xã hội và nhân văn cần tăng cường ra các câu hỏi mở; gắn với thời sự quê hương, đất nước để học sinh được bày tỏ chính kiến của mình về các vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội.
3.9. Khi chấm bài kiểm tra yêu cầu giáo viên bộ môn phải có phần nhận xét, hướng dẫn, sửa sai, động viên sự cố gắng, tiến bộ của học sinh. Chú ý hướng dẫn học sinh đánh giá lẫn nhau và biết tự đánh giá năng lực của mình.
Đối với học sinh có kết quả bài kiểm tra định kỳ không phù hợp với nhận xét trong quá trình học tập (quá trình học tập tốt nhưng kết quả kiểm tra quá kém hoặc ngược lại), giáo viên cần tìm hiểu rõ nguyên nhân, nếu thấy cần thiết và hợp lý thì có thể cho học sinh đó kiểm tra lại để có đánh giá chính xác hơn.
          III. Phát triển, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý
1. Nâng cao chất lượng hoạt động chuyên môn, bồi dưỡng đội ngũ CBQL, GV
- Các tổ, bộ phận căn cứ nội dung tập huấn tại các đợt tập huấn của Bộ GDĐT, Sở GDĐT và nhà trường cần tổ chức tốt việc triển khai đến từng cán bộ, giáo viên  về những nội dung liên quan: Nghiên cứu các phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực của mô hình trường học mới.  Dạy học và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh; Tổ chức dạy học và kiểm tra, đánh giá theo chuyên đề tích hợp liên môn; Tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo; Tổ chức nghiên cứu khoa học kĩ thuật cho học sinh; giáo dục kỹ năng sống; Công tác giáo viên chủ nhiệm lớp, giáo viên làm tổ trưởng chuyên môn,... đã được tiếp thu trong các đợt tập huấn.
- Tham gia nghiêm túc việc bồi dưỡng thường xuyên đối với giáo viên và cán bộ quản lý nhằm nâng cao năng lực công tác theo chuẩn Hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp giáo viên. Tích cực tham gia các hoạt động dạy học, quản lý và sử dụng qua trang mạng "Trường học kết nối: truonghocketnoi.edu.vn".
- Tiếp tục thực hiện sinh hoạt tổ/nhóm chuyên môn dựa trên nghiên cứu bài học. Thành lập và bồi dưỡng đội ngũ giáo viên cốt cán các môn học trong nhà trường. Bộ phận phụ trách chuyên môn và các tổ chuyên môn chủ động triển khai các hoạt động chuyên môn trên trang mạng Trường học kết nối: “truonghocketnoi.edu.vn " để tổ chức, chỉ đạo và hỗ trợ hoạt động bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý; xây dựng kế hoạch và tổ chức sinh hoạt chuyên môn tại trường, cụm trường (trực tiếp và qua mạng).
2. Tăng cường quản lí đội ngũ cán bộ quản lí giáo dục, giáo viên
Việc quản lý nhận sự sẽ được thực hiện theo hướng quản lý công việc được giao cho mỗi cá nhân, đánh giá nhân sự theo hướng đánh giá chất lượng công việc được giao của mỗi cá nhân. Vì vậy:
- BGH nhà trường sẽ thực hiện rà soát lại đội ngũ, bố trí sắp xếp đội ngũ, phân công nhiệm vụ hợp lý theo các quy định hiện hành để phát huy cao nhất vai trò của mỗi cán bộ giáo viên trong nhà trường đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học, hạn chế mức thấp nhất tình trạng giáo viên dạy chéo ban, chéo môn.
- Năm học 2018-2019 các tổ, bộ phận tiếp tục tham mưu xây dựng quy chế làm việc của cơ quan; quy chế chuyên môn; quy định  soạn giáo án điện tử; các quy định trong nhà trường đảm bảo kỷ cương nền nếp học đường, môi trường sư phạm.    
- Các tổ, bộ phận và các đoàn thể thực hiện tốt việc xây dựng các loại kế hoạch hoạt động trong năm học; phối hợp làm tốt công tác kiểm tra thường xuyên, công tác kiểm tra nội bộ của Ban giám hiệu, tổ chuyên môn, thanh tra nhân dân ... để kịp thời khắc phục những hạn chế, nâng cao chất lượng hiệu quả công việc.
- Tổ trưởng chuyên môn, trưởng các đoàn thể nêu cao vai trò trách nhiệm, thực hiện tốt chức trách và nhiệm vụ quản lý được giao để cùng nhà trường nâng cao chất lượng giáo dục.
- Quản lý và thực hiện nghiêm túc các quy định về dạy thêm, học thêm trong và ngoài nhà trường theo Thông tư 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 của Bộ GD-ĐT;
- Các tổ, bộ phận cùng với nhà trường tăng cường công tác giáo dục tư tưởng, tạo sự đoàn kết, thống nhất, đồng thuận trong việc thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn.
- Nhà trường sẽ tăng cường công tác kiểm tra đột xuất; thực hiện bài bản công tác kiểm tra nội bộ nhằm phát hiện, điều chỉnh những sai sót, lệch lạc trong quá trình tổ chức các hoạt động học cho học sinh; biến quá trình kiểm tra thành quá trình tự kiểm tra, tự đánh giá của giáo viên trong việc nâng cao chất lượng giảng dạy của mình.
IV. Tổ chức bộ máy trường, lớp; tham mưu xây dựng cơ sở vật chất, tăng cường thiết bị dạy học; tiến tới xây dựng trường chuẩn quốc gia.
1. Tổ chức bộ máy trường, lớp, sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị dạy học
- Thực hiện quy trình bổ nhiệm các tổ trưởng và thành lập các tổ theo đúng các quy định hiện hành.
-  Giao giáo viên chủ nhiệm lớp sắp xếp lại tổ chức lớp. Ban giám hiệu chỉ đạo bộ phận giúp việc biên chế các lớp và hoàn thành quản lý hồ sơ học sinh theo lớp.
- Khai thác và sử dụng tối đa cơ sở vật chất, thiết bị dạy học để đảm bảo hiệu quả. Làm tốt công tác XHH để huy động các nguồn lực xã hội để xây dựng, cải tạo cảnh quan đạt tiêu chuẩn xanh - sạch - đẹp, an toàn theo quy định; xây dựng môi trường sư phạm lành mạnh.
- Tổ chức kiểm tra, rà soát thực trạng thiết bị dạy học để sửa chữa và bổ sung kịp thời theo danh mục thiết bị dạy học tối thiểu đã ban hành. Cử đi bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đối với viên chức làm công tác thiết bị dạy học; bộ phận chuyên môn chỉ đạo các tổ yêu cầu giáo viên tăng cường sử dụng thiết bị dạy học của nhà trường để đảm bảo việc dạy học có chất lượng. Cán bộ phụ trách thiết bị phát huy vai trò trách nhiệm giúp nhà trường tạo điều kiện tốt nhất cho giáo viên được mượn và sử dụng hiệu quả thiết bị dạy học.
- Tham mưu với các cấp quan tâm đầu tư các điều kiện và tận dụng tối đa cơ sở vật chất nhà trường, đảm bảo chất lượng giáo dục toàn diện theo hướng kết hợp dạy học văn hóa với tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo nhằm giáo dục tình cảm, đạo đức, giáo dục thể chất, rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh.
2. Tiếp tục đầu tư xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia;
 Tích cực tham mưu với địa phương huy động mọi nguồn lực đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở vật chất. Cuối năm học đánh giá tiến độ đã đạt được và có phương hướng, giải pháp xây dựng trong năm học tiếp theo. Xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia giai đoạn 2018 - 2022 gắn với chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới của huyện, xã.
V. Duy trì, nâng cao kết quả phổ cập giáo dục
- Tích cực triển khai thực hiện chỉ thị số 10/CT-TW ngày 05 tháng 12 năm 2011 của Bộ Chính trị, nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24 tháng 3 năm 2014 của chính phủ về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi và thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 3 năm 2016 của BGDĐT.
- Phối hợp với các trung tâm học tập cộng đồng triển khai các nhiệm vụ đổi mới giáo dục phổ thông trong cộng đồng.
VI. Đổi mới công tác quản lý giáo dục trong nhà trường
1. Tăng cường quản lý việc thực hiện chương trình và kế hoạch giáo dục theo hướng phân cấp, giao quyền tự chủ cho các tổ và có thể đến từng giáo viên bộ môn trong việc xây dựng chương trình giáo dục và dạy học theo khung chương trình chung của Bộ giáo dục và đào tạo. Các tổ bộ phận và giáo viên bộ môn tham mưu xây dựng chương trình nhà trường riêng. Thực hiện củng cố kỷ cương, nền nếp trong dạy học, kiểm tra đánh giá và thi.
2. Phối hợp hoạt động cùng Ban đại diện cha mẹ học sinh theo Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22/11/2011; thực hiện quản lý chặt chẽ việc dạy thêm, học thêm theo Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 của Bộ GDĐT và các quy định về quản lý dạy thêm học thêm của tỉnh. Nghiêm túc quản lý các khoản tài trợ (nếu có) theo Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT ngày 03/8/2018 của Bộ GDĐT. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 về Quy chế thực hiện công khai đối với các cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân, theo đó nhà trường thực hiện nghiêm túc 3 công khai để người học và xã hội giám sát, đánh giá: (1) công khai cam kết và kết quả chất lượng đào tạo, (2) công khai các điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, (3) công khai thu, chi tài chính. Tổ chức việc công khai tại nhà trường và đăng trên Website của trường tại địa chỉ http://truongchinhlamdong.edu.vn
3. Về hồ sơ, sổ sách trong nhà trường: Ngoài các loại hồ sơ quản lý theo quy định. Đối với giáo viên nhà trường quản lý các loại sổ sách được quy định tại công văn số 68/BGDĐT-GDTrH ngày 07/01/2014 của Bộ GD-ĐT và quy định tại quy chế chuyên môn của nhà trường. Theo đó bắt buộc giáo viên phải có: giáo án; sổ điểm cá nhân; sổ chủ nhiệm (nếu là giáo viên được phân công chủ nhiệm); sổ ghi kế hoạch giảng dạy; sổ tổng hợp (hội họp, sinh hoạt chuyên môn, dự giờ, tích lũy,…)
4. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý. Duy trì cơ sở vật chất, hạ tầng phục vụ CNTT: Bảo trì, bảo dưỡng và sửa chữa phòng máy tính, liên hệ với các nhà mạng để duy trì đường truyền cáp quang, sửa chữa các máy chiếu hỏng đưa vào sử dụng, tập huấn cho CB-GV sử dụng thành thạo hệ thống các phần mềm quản lý, tập huấn sử dụng phần mềm dạy học để trong năm học giáo viên có sản phẩm E-learning phục vụ giảng dạy bộ môn được phân công và tham gia thi các bài giảng điện tử cấp tỉnh, duy trì website nhà trường tại địa chỉ http://truongchinhlamdong.edu.vn. Nghiêm túc tham gia các hình thức tổ chức hội nghị, hội thảo, tập huấn, họp, trao đổi công tác qua Internet, trang mạng Trường học kết nối: “truonghocketnoi.edu.vn", đặc biệt trong công tác tập huấn, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục của nhà trường.
5. Nghiêm túc thực hiện công tác tự đánh giá với sự tham gia của đông đảo các lực lượng giáo dục trong nhà trường, giúp nhà trường tiến bộ qua từng giai đoạn thông qua việc duy trì các điểm mạnh, khắc phục các điểm yếu. Giao cho bộ phận văn phòng giúp nhà trường cập nhật đầy đủ, kịp thời dữ liệu cho phần mềm kiểm định chất lượng online, đảm bảo sau khi kết thúc năm học mọi dữ liệu tự đánh giá của năm học đó phải hoàn thành.
          VII. Về việc tổ chức, tham gia các Hội thảo, Hội thi , công nghệ thông tin
  •  Chú trọng ứng dung công nghệ thông tin trong dạy học; tăng cường sử dụng các mô hình học kết hợp giữa lớp học truyền thống với các lớp học trực tuyến nhằm tiết kiệm thời gian và chi phí;
  • Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong tổ chức và quản lý các hoạt động chuyên môn;
      -   Các cuộc thi của giáo viên và học sinh trong nhà trường và dự thi các cấp dựa trên tinh thần tự nguyện đăng ký, không ép buộc:
- Tiếp tục tham gia tổ chức Hội thảo cấp trường, cụm trường về chuyên môn các môn học, về các nội dung công tác năm học;
-  Phát động học sinh tham gia thi nghiên cứu khoa học kĩ thuật dành cho HS trung học PT;
- Tổ chức cho giáo viên các tổ đăng kí dự thi giáo viên dạy giỏi các bộ môn cấp trường để chọn cử đi thi các cấp, giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường, cấp tỉnh.
- Phát động và bồi dưỡng học sinh tham gia thi giải toán trên máy tính;
- Phát động và bồi dưỡng học sinh tham gia thi Tin học văn phòng;
- Phát động và bồi dưỡng học sinh tham gia thi chọn HSG các môn văn hoá;
- Phát động và bồi dưỡng học sinh tham gia thi giải Toán bằng tiếng Việt, bằng tiếng Anh, thi Vật lý qua Internet; thi Olympic Tiếng Anh qua Internet theo lịch của Bộ GD-ĐT trên trang chủ tổ chức các cuộc thi.
- Phát động và tổ chức tập luyện cho học sinh tham gia thi điền kinh, cờ vua;
Lưu ý: Đồng chí Phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn phải xây dựng Kế hoạch tổng thể và nghiêm túc tổ chức thực hiện cho việc chỉ đạo công tác mũi nhọn trong nhà trường, đảm bảo bám sát với điều kiện của các tổ chuyên môn.
        VIII. Công tác thi đua, khen thưởng
Làm tốt công tác thi đua khen thưởng từ cấp tổ qua các đợt thi đua trong năm học; tiếp tục xây dựng các tiêu chí thi đua bằng cách lượng hóa bằng điểm số và thông qua mọi thành viên để có thảo luận và thống nhất thực hiện; các tổ đánh giá sơ kết, tổng kết thi đua nghiêm túc các đợt và cả năm; đảm bảo phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu công tác một cách thực chất.
Ban thi đua nhà trường được thành lập từ đầu năm học và bắt tay ngay vào thực hiện nhiệm vụ. Ban thi đua giúp nhà trường để thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo, thực hiện chính xác, đầy đủ, đúng mẫu, đúng hạn theo yêu cầu cụ thể của cấp trên. 
                                                                                            HIỆU TRƯỞNG
 
                                                                                
 
                                                                                          ĐẶNG THANH LÊ
 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây