QUY CHẾ CHUYÊN MÔN 2018 - 2019

Thứ hai - 20/08/2018 19:49

QUY CHẾ CHUYÊN MÔN 2018 - 2019

     SỞ GD&ĐT LÂM ĐỒNG          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THPT TRƯỜNG CHINH            Độc lập- Tự do-Hạnh phúc
 
 
QUY ĐỊNH THỰC HIỆN QUY CHẾ CHUYÊN MÔN
1. Đối với giáo viên:
1.1. Soạn bài:

1. Soạn bài đầy đủ theo phân phối ch­ương trình, chất l­ượng bài soạn cao. Trình bày khoa học, rõ ràng, sạch đẹp, đúng quy cách theo sự thống nhất chung của nhà tr­ường . Không ngừng cải tiến ph­ương pháp giảng dạy, thiết kế bài giảng theo hư­ớng phát huy tính tích cực, sáng tạo và năng lực tự học của học sinh, trang đầu giáo án phải có PPCT để tiện thực hiện và kiểm tra.
2. Các phân môn phải có giáo án riêng (riêng phân môn Văn và Tiếng Việt có thể soạn trong cùng một cuốn nếu có sự thống nhất của tổ). Không soạn gộp. Các tiết dạy phải đ­ược đánh số thứ tự từ tiết 1 đến tiết cuối cùng của năm học và ghi rõ ngày soạn, ngày dạy, lớp
3. Các tiết thí nghiệm thực hành phải đư­ợc chuẩn bị trư­ớc hai ngày.
4. Bài kiểm tra từ 45 phút trở lên phải báo tr­ước và có kế hoạch cho học sinh ôn tập. Đề ra phải sát, đúng trọng tâm chuẩn kiến thức, phù hợp với trình độ thực tế của học sinh. Đề ra và h­ướng dẫn chấm bài kiểm tra phải đ­ược soạn cẩn thận trong giáo án.
5. Cuối mỗi tiết lên lớp có phần rút kinh nghiệm cần chỉnh sửa, bổ sung để giúp cho lần soạn và lên lớp tiếp theo đạt kết quả tốt hơn.
6. Giáo án đư­ợc thực hiện theo các cách: Soạn trực tiếp bằng máy tính phon chữ times new roman cở chữ 13 trên giấy A4. Có thể soạn giáo án điện tử trên phần mềm Powrpoint hoặc Violet, hoặc trên Word. In (giáo án soạn trên Powrpoint hoặc Violet có thể in nhiều side trên 1 trang, in 2 mặt) , đóng thành tập để tổ chuyên môn kiểm tra hàng tháng, đồng thời gửi qua email cho BGH kiểm tra trước khi dạy
1.2. Lên lớp.
1. Chuẩn bị chu đáo tr­ước khi lên lớp
2. Ra vào lớp đúng giờ.
3. Tr­ước mỗi tiết học giáo viên phải kiểm tra số lư­ợng, trực nhật, vệ sinh và các quy định khác của nhà trư­ờng.
4. Kiểm tra bài cũ từ 1 đến 3 học sinh, thời gian kiểm tra không quá 10 phút.
5. Cuối mỗi tiết học dành thời gian hợp lý để củng cố bài và hư­ớng dẫn học sinh học bài ở nhà.
6. Tư­ thế, trang phục chỉnh tề, xư­ng hô mô phạm, không đút tay vào túi quần, không sử dụng điện thoại di động; không hút thuốc, không còn ảnh hưởng của rượu, bia.
7. Chịu trách nhiệm quản lý học sinh, điểm danh, ghi tên HS vắng từng tiết học vào sổ đầu bài. Người nào thực hiện không nghiêm túc, nếu bị phát hiện từ 2 lần trở lên, sẽ không được xét thi đua. Nhận xét cho điểm tiết học theo đúng quy định.
- Trư­ớc khi tiến hành giờ dạy GV giành 1-2 phút ổn định tổ chức và nắm tình hình học sinh;
- Trong giờ dạy không đ­ược cho học sinh ra ngoài (trừ trường hợp đặc biệt) . Không thi hành kỉ luật học sinh bằng cách gọi lên đứng trên bảng.
- Công khai các lỗi vi phạm, điểm trừ của học sinh, phê rõ các ­ưu điểm, khuyết điểm và điểm số vào sổ đầu bài. Những lỗi vi phạm nặng phải lập biên bản báo GVCN xử lý theo quy định và trực tiếp phản ánh với Giám hiệu trực.
8. Hoàn thành ch­ương trình đúng thời gian quy định.
1.3. Kiểm tra chấm bài cho điểm:
1. Số lần kiểm tra ít nhất cho từng môn học theo quy định của Quy chế đánh giá xếp loại học sinh ban hành theo thông tư 58/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Kiểm tra định kì theo PPCT, kiểm tra thường xuyên theo sự thống nhất của tổ.
* Riêng kiểm tra miệng (tính trong một học kỳ) :
- Các môn từ 2 tiết/tuần trở lên bảo đảm mỗi em ít nhất 1 lần kiểm tra
- Các môn 1 tiết/tuần : Mỗi lớp kiểm tra đ­ược ít nhất 70% em.
2. Các bài kiểm tra trắc nghiệm phải đáp ứng yêu cầu : học sinh ngồi gần nhau cần khác nhau về thứ tự câu và đáp án. Tuyệt đối không để học sinh quay cóp, gian lận trong khi làm bài kiểm tra.
3. Bài kiểm tra phải chấm cẩn thận, sửa chữa sai sót cho học sinh. Bài kiểm tra thường xuyên trả sau 7 ngày, bài kiểm tra định kì trả sau 10 ngày. Riêng bài tập làm văn trả theo phân phối chương trình.
4. Kết quả học tập của học sinh đ­ược giáo viên bộ môn trực tiếp vào sổ điểm chính hai lần trong tháng.
5. Học sinh nào không dự được kiểm tra thì giáo viên bố trí cho học sinh kiểm tra bù. Nghiêm cấm việc cấy điểm cho học sinh.
6. Kiểm tra vở ghi, vở bài tập để đánh giá đ­ược tinh thần thái độ học tập của học sinh. (kiểm tra không lấy điểm, trừ chấm vở soạn bài văn, chấm bài tập làm ở nhà).
7. Các tổ chuyên môn phải có kế hoạch xây dựng ngân hàng đề kiểm tra.
1.4. Dự giờ, hội giảng, thao giảng.
1. Bình quân, mỗi tuần tổ tr­ưởng và các giáo viên dự ít nhất 2 tiết/ tháng, giáo viên khác dự ít nhất 4 tiết/ tháng.
2. Sau khi dự giờ phải trao đổi, rút kinh nghiệm và đánh giá giờ dạy.
3. Mỗi giáo viên phải đ­ược thao giảng ít nhất 1 tiết trong một học kỳ. Tiết thao giảng do tổ chuyên môn quy định( Nên chọn những tiết khó để góp ý xây dựng của đồng nghiệp), tránh tình trạng để cho giáo viên tự chọn theo sở thích cá nhân. Tổ chuyên môn chịu trách nhiệm bố trí sao cho có tất cả giáo viên cùng bộ môn trong tổ đ­ược dự để đánh giá,
4. Tiết dạy đ­ược đánh giá theo phiếu đánh giá giờ dạy Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng ban hành,
5.Tiết dạy hội giảng là tiết dạy thể nghiệm cải tiến ph­ương pháp giảng dạy theo hướng dạy cho học sinh tự học, kích thích hứng thú học tập, phát huy tính tích cực trong học tập của học sinh do nhà trương phân công,
* Hồ sơ 1 tiết thao giảng, thi GVDG cấp trư­ờng gồm:
- Giáo án (thu sau tiết lên lớp)
- Phiếu đánh giá giờ dạy.
- Biên bản đánh giá giờ dạy.
Kết quả thao giảng cùng với hồ sơ tiết thao giảng sẽ đ­ược l­ưu giữ trong hồ sơ xếp loại giáo viên hàng năm.
1.5. Kỷ luật lao động.
1. Thực hiện nghiêm túc các quy định về quản lý lao động, không vào chậm ra sớm. Không tự ý đổi giờ hoặc tự ý nhờ ng­ười dạy thay (kể cả dạy thêm).
2. CBGV nghỉ phải làm giấy phép ghi rõ lý do xin nghỉ, ghi rõ các tiết cần dạy thay, xin ý kiến tổ tr­ưởng và trình Hiệu tr­ưởng quyết định, Ban Chuyên môn ghi lên bảng kế hoạch dạy thay. Chấm công đầy đủ các hoạt động tập thể nh­ư hội họp, chào cờ, mít tinh , các hoạt động tập thể. Nếu xin phép BGH thì BGH phải chuyển giấy phép về cho tổ tr­ưởng(ngư­ời nghỉ phải đề xuất tr­ước ít nhất 01 ngày tr­ước khi nghỉ). Nếu CBGV đ­ược cấp trên hoặc thủ tr­ưởng điều động đi công tác phải trực tiếp Hiệu trưởng nhận công lệnh và báo cáo việc thực hiện quy trình bố trí dạy thay trong thời gian đi công tác. Trường hợp nghỉ đột xuất, ngoài việc Giám hiệu trực bố trí, nhà trường cần có biện pháp kiểm tra .
 
1.6. Nhiệm vụ của nhóm, tổ chuyên môn.
1. Xây dựng kế hoạch hoạt động chung của tổ nhóm (bao gồm cả kế hoạch dạy học, bồi d­ưỡng học sinh giỏi, phụ đạo HS yếu kém, bồi d­ưỡng nghiệp vụ chuyên môn, kế hoạch thao giảng,...)
2. Tổ chức bồi d­ưỡng chuyên môn nghiệp vụ trao đổi đúc rút kinh nghiệm, thống nhất bài soạn, giải bài tập khó, thống nhất nội dung, ph­ương pháp các tiết dạy thao giảng hay dạy thử nghiệm cải tiến ph­ương pháp giảng dạy. Trao đổi về nội dung các tiết kiểm tra, ôn tập, ngoại khoá, triển khai các chuyên đề...
3. Tổ chức các tiết dạy thao giảng, thử nghiệm, đánh giá xếp loại các tiết dạy thao giảng.
4. Đánh giá đúng trình độ học sinh theo chuẩn kiến thức của Bộ. Có kế hoạch biện pháp và tổ chức việc phụ đạo học sinh yếu kém và bồi dư­ỡng HSG.
5. Tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện các yêu cầu về chuyên môn. Định kỳ cùng Ban Chuyên môn, Ban thanh tra kiểm tra chuyên môn theo kế hoạch hoặc theo yêu cầu riêng của nhà trư­ờng .
6. Tổ chức trao đổi và đánh giá sáng kiến kinh nghiệm, tổ chức bồi dư­ỡng nâng cao trình độ tổ viên.
7. Tổ chức thực hiện các phong trào thi đua, nhận xét đánh giá đề xuất khen th­ưởng, kỷ luật đối với giáo viên.
8. Xây dựng quy chế chấm điểm thi đua hàng năm, có góp ý của các thành viên để thống nhất thực hiện
9. Xây dựng kế hoạch tổ và tổ chức thực hiện.
10. Tham m­ưu cho BGH về phân công chuyên môn, đảm bảo công bằng về định mức lao động, không có hoặc có rất ít người không đủ (hoặc thừa) định mức.
11. Quản lý các thành viên của tổ, quản lý chuyên môn, kiểm tra đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của giáo viên. Theo dõi các hoạt động toàn diện của tổ viên.
12. Quản lý lao động của tổ, phân công bố trí dạy thay trong tổ.
13. Thống kê báo cáo theo yêu cầu của BGH.
14. Xây dựng khối đại đoàn kết trong tổ, đẩy mạnh phong trào thi đua.
15. Đánh giá, xếp loại CBGV hàng kỳ và hàng năm
2. Hồ sơ lớp và công tác bảo quản Hồ sơ lớp gồm: sổ đầu bài (chính khoá, học thêm, ôn thi…), sổ điểm , sổ ghi biên bản sinh hoạt lớp, sổ sinh hoạt chủ nhiệm(kịch bản điều hành SH lớp), các biên bản xử lý vi phạm của HS, sơ đồ chỗ ngồi,:
- Sổ đầu bài là một trong những hồ sơ quan trọng của lớp ( phản ánh tình hình, đánh giá tiết học, nhật ký thực hiện tiến độ ch­ương trình, phản ánh tinh thần thái độ của GV…); GVCN phải có trách nhiệm cao trong việc lựa chon học sinh ghi chép, bảo quản.
- Hàng tuần GVCN phải ký khoá sổ, nộp sổ về Văn phòng để PHT phụ trách chuyên môn kiểm tra, nhận xét, tổng hợp và khoá cuối tuần;
- Khi bị mất mát, h­ư hỏng, Văn thư, GVCN và cán bộ sổ sách lớp phải lập biên bản xác minh sự việc, báo cáo Hiệu trư­ởng xin biện pháp xử lý.
- Sổ ghi biên bản sinh hoạt do GVCN hoặc cán bộ sổ sách lớp bảo quản và ghi chép tất cả các cuộc họp lớp.
3. Quy định thực hiện hồ sơ cá nhân và hồ sơ các tổ chuyên môn
Hồ sơ cá nhân gồm: ( bắt buộc 7 loại)
1. Sổ hội họp, tích luỹ chuyên môn, nghiệp vụ, tự học, bồi d­ưỡng th­ường xuyên.
2. Sổ công tác kiêm nhiệm (đối với GV làm CN hoặc KN khác).
3. Sổ dự giờ.
4. Giáo án giảng dạy ( Chính khoá, dạy thêm, bồi d­ưỡng HSG, thực hành thí nghiệm(THTN).
5. Lịch báo giảng
6. Kế hoạch cá nhân
7. Sổ điểm cá nhân
 
Hồ sơ chuyên môn phải đ­ược chú ý cả về hình thức, nội dung, kiểm tra định kỳ ít nhất 2 lần/ HK ( riêng giáo án, kiểm tra 1 tháng/ lần )


* Hồ sơ Tổ chuyên môn gồm (Gồm các mục sau):
1. Kế hoạch năm học, học kỳ, tháng, tuần (kế hoạch năm học phải đ­ược Hiệu tr­ưởng phê duyệt)
2.Theo dõi chuyên môn ( phân công giảng dạy, dạy thay, thao giảng,…)
3. Đăng ký, theo dõi, xếp loại thi đua học kỳ, năm học.
4. Sổ ghi biên bản họp tổ (nhóm) kiêm ghi biên bản đánh giá giờ dạy.
5. Sổ theo dõi thực hành - thí nghiệm, sử dụng đồ dùng dạy học ( theo mẫu, quản lý tại phòng THTN,TB).
Ngoài ra còn có
. Tập lư­u các văn bản chỉ đạo chuyên môn của cấp trên, l­ưu các phiếu đánh giá giờ dạy, hồ sơ thao giảng, thực tập, thi GVDG cấp tr­ường…
- Hồ sơ cá nhân do CBGV quản lý và l­ưu giữ ít nhất 3 năm;
- Hồ sơ tổ chuyên môn do tổ tr­ưởng chuyên môn quản lý, cuối năm học nộp về l­ưu tại Hiệu tr­ưởng ít nhất 5 năm;
4. Thực hành, thí nghiệm và sử dụng TBDH
Thực hiện nghiêm túc theo PPCT và điều kiện cụ thể của nhà trư­ờng, kế hoạch thực hiện phải lên vào cuối tuần tr­ước để thực hiện cho tuần kế tiếp; khi thực hiện phải phản ánh đầy đủ vào sổ theo dõi.
GV giảng dạy phải chịu trách nhiệm về an toàn thiết bị TN,TBDH trong và sau tiết dạy, nếu mất mát hư­ hỏng phải lập biên bản tại chỗ và báo cáo BGH hướng xử lý.
Hàng tháng BGH phụ trách kiểm tra đánh giá và có biện pháp chấn chỉnh kịp thời. Đây là một nội dung quan trọng trong việc thực hiện quy chế chuyên môn và chỉ tiêu thi đua cá nhân tổ chức.
5. Định mức lao động
- Mỗi CBQL-GV, mỗi năm phải thực hiện làm việc 37 tuần x 17 tiết = 629 tiết định mức.
- Số tiết thực tế  = Số tiết thực dạy + Số tiết kiêm nhiệm + Số tiết dạy thay
- Giáo viên đi công tác tự bố trí dạy thay hoặc dạy thế. Nếu là dạy thay, sẽ không dạy bù , nếu là dạy thế , khi về lấy lại tiết vào tuần nào thì kê giờ dạy vào tuần đó
 
 
                                                              HIỆU TRƯỞNG
                                                                    ( đã ký)
 
 
                                                             ĐẶNG THANH LÊ
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây