Trường THPT Trường Chinh

https://truongchinh.lamdong.edu.vn


KẾ HOẠCH THÁNG 12/ 2017

        SỞ GD – ĐT LÂM ĐỒNG         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THPT TRƯỜNG CHINH                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
                                                                 Di Linh, ngày 30 tháng 11 năm 2017
 
KẾ HOẠCH THÁNG 12/ 2017
 CHỦ ĐỀ THÁNG 12: UỐNG NƯỚC NHỚ NGUỒN
 
I. VĂN BẢN CHỈ THỊ
- TT số 08/2017TT-BNV ngày 27/10/2017 vv quy định luật TĐKT.
- CV số 2114/SGDĐT-GDTrH ngày 30 tháng 10 năm 2017 vv tổ chức các hoạt động  “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn GT”
- BC số 2162/ BC-SGDĐT  ngày 03 tháng 11 năm 2017 vv kiểm diểm chỉ đạo điều hành năm 2017.
- CV số 2160/SGDĐT – CTTT ngày 03 tháng 11 năm 2017 vv tổ chức hoạt động chào mừng ngày NGVN.
- HD số 1139/HD-SNV-CCVC ngày 10 tháng 11 năm 2017 vv nâng lương thường xuyên, trước thời hạn cho công chức, viên chức
- TB số 147/TB-SNV ngày 15/11/2017 vv xác nhận quy hoạch HT, Phó HT giai đoạn 2020-2025.
- QĐ số 2547/QĐ-UBND ngày 21 tháng 11 năm 2017 vv …
- TB số 605/UBND ngày 21 tháng 11 năm 2017 vv …
- HD số 2298/SGDĐT- TCCB ngày 22 tháng 11 năm 2017 vv bổ nhiệm, bổ nhiệm lại CBQL trường học.
- KH số 2315/KH- SGDĐT ngày 22 tháng 11 năm 2017 vv …
- CV số 2310/SGDĐT-KHTC ngày 22 tháng 11 năm 2017 vv chấn chỉnh tình trạng lạm thu trong các cơ sở GD trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.
- CV số 2398/SGDĐT-GDTrH ngày 27 tháng 11 năm 2017 vv HD ôn tập, KT HKI
II. NHẬN XÉT – ĐÁNH GIÁ THÁNG 11/2017
1. Ưu điểm
- Tổ chức tốt với tinh thần vui tươi, ngày NGVN.
- Đội ngũ tích cực, đoàn kết thực hiện nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm cao.
- Tinh thần tập luyện tích cực, nghiêm túc tham gia đông đủ hoạt động giao lưu.
- Tổ chức giao lưu 08 CĐ trường thân thiện, vui vẻ.
- Từ thiện, nhân đạo, lòng hiếu thảo, ý thức tổ chức kỷ luật của đội ngũ rất tốt, thể hiện qua việc ủng hộ trẻ khuyết tật.
2. Nhược điểm
- Giáo viên
+ Một số GV lên mạng XH làm lộ bí mật nhà trường, có hành vi kích bác, bội nhọ lãnh đạo, gây mất đoàn kết nội bộ
+ Vẫn còn hiện tượng quên tiết
+ Tiến độ thu tiền của GVCN còn chậm
+ Một số GVCN chưa kiên quyết, chưa triệt để trong việc xử lý HS lêu lổng, có tư tưởng nghỉ học
- Học sinh
+ Một số em ham chơi, cúp tiết, bỏ học (lớp 10)
+ Đi học thêm trễ giờ vẫn còn, vi phạm đồng phục khi đi học thêm,
+ Một số HS không chấp hành quy định nhà trường về việc gửi xe ngoài nhà dân
III. KẾT QUẢ
1. KTTD
- XL Tốt: Lang (01 GV)
- XL Khá: Linh, Ngọc, Lệ A, Khanh, Thắng, Anh, Huyền (07 GV).
- XL đạt yêu cầu: 0
2. Dự giờ: 171tiết (đủ tiết quy định), riêng Thầy Trương Xuân Việt chỉ dự có 01 tiết, nhà trường nghiêm khắc phê bình
3. Hội giảng: 04 tiết
Lâm, Khải, Lụa, Hòa: XL: Giỏi
- Hồ sơ KTTD: trong xếp loại còn mang tính cả nể, còn thiếu một số tiểu mục trong hồ sơ
4. Ứng dụng CNTT
- Huyền: 12, Như:, Loan: 18, Ninh: 8,  Phượng: 6; Lâm: 20, Hường: 13; Tuân: 07
- Vân: 12, Hương: , tươi: ; Lệ: 14, Khanh: 15, Hòa: 11; Xim: 13
- Khải: 8; Hằng: 13; Huyền: 4; Anh: 10; Ngọc: 6; Hoài: 6; Thoa: 10, Nhì: 12; Việt: 12
- Nở: 8; Phương: 12; Lụa: 10; Linh: 8; Thùy: 8; Huy: 8; Lang: 24; Tho: 10; Ngọc: 5
- Chinh: 12; Thu: 12; Duyên: 10; Lệ: 10; Thành: 08; Bắc, Thắng, Sơn: 7
5. ĐDDH
- Phượng: 6; Ninh: 9; Lâm: 20; Hường: 13; Tuân: 7; Huyền: 14; Loan: 19
- Vân: 6; Lệ: 7; Khanh: 7; Hòa: 6; Xim: 12
- Khải: 5; Hằng: 10; Huyền: 6; Anh: 14; Ngọc: 5; Hoài: 5; Thoa: 4; Nhì: 6; Việt: 8
- Nở: 6; Lụa:  7; Phương: 12; Thùy: 10; Linh: 3; Huy: 2; Lang: 7; Tho: 12; Ngọc: 2
- Chinh: 3 ; Duyên: 2; Thu: 4; Lệ: 4; Bắc: 52, Thắng: 51; Sơn: 45; Thành: 59; Đông: 31
IV. KẾ HOẠCH THÁNG 12 - Năm 2017
1. Công tác chính trị tư tưởng
- Tăng cường đọc sách, báo nắm bắt thông tin thời sự trong nước, thế giới, đặc biệt là việc BGDĐT dự thảo sửa đổi NQ 29 về đổi mới căn bản toàn diện GD trong đó có dự thảo trình CP nâng lương cho GV cao nhất hành chính sự nghiệp
- Đọc, nghiên cứu 03 NQ HN lần 5: 10; 11; 12 ngày 03 tháng 6 năm 2017 (PTKTTN thành động lực quan trọng; Hoàn thiện thể chế KTTT; đổi mới nâng cao HQ DNNN)
- Đọc, tìm hiểu 04 NQ HN TW lần 6: 18, 19, 20, 21 ngày 25/10/2017 (Sắp xếp bộ máy; nâng cao CL HĐ các đơn vị SNCL; chăm sóc sức khỏe ND; Công tác dân số)
- Việt Nam không cần đa đảng
- Thông tin dư luận tháng 12
- Động viên nhắc nhở các em học tập, ôn luyện để chuẩn bị cho KT HKI, làm bài trung thực, không vi phạm quy chế,
- Giáo dục tác phong anh bộ đội cụ Hồ
2. Tổ chức
- Cô Như nghỉ hộ sản từ tuần 15
- Thầy Thành thi đầu vào tại Đồng Nai vào 09, 10/12/2017
3. Công tác chuyên môn
- Kiểm tra có phê duyệt các loại hồ sơ:
+ TTCM
+ Giáo án
+ Sổ đầu bài
- Phân công ra đề cương có đáp án chậm nhất thứ hai (04 tháng 12 năm 2017)
- Chấm trả bài đúng thời gian quy định
- Vào điểm VNPT, vào sổ lớn kịp thời (K11,12)
- Tiếp tục BDHSG
- Kiểm tra, chấm bài, lên điểm
4. Các khoản thu
- 12A1: 29.425đ =870.7; BHYT: 37%/50%
- 12A2: 34.560đ = 934                : 49%
- 12A3: 45.900đ =1.092              : 74%
- 12A4: 26.500đ = 779                : 68%
- 12A5: 22.225đ = 584.8             : 34%
- 12A6: 22.115đ = 650                : 29%
- 12A7: 27.385 = 782                  : 54%
- 11A1: 28.658đ = 796;  BHYT: 53%
- 11A2: 38.435đ = 1.130          : 60%
- 11A3: 29.405đ = 919             : 38%
- 11A4: 41.537đ = 1.093          : 68%
- 11A5: 29.695 = 802               : 49%
- 11A6: 28.545đ = 732             : 38%
- 10A1: 60.300đ = 1.827; BHYT : 58%
- 10A2: 33.255đ = 1.039             : 63%
- 10A3: 38.165đ = 1.231             : 65%
- 10A4: 18.485đ = 637                : 10%
- 10A5: 33.390đ = 928                : 47%
- 10A6: 21.000đ = 750                : 53%
- 10A7: 17.060đ = 550                : 50%
5. Các đoàn thể
- Công đoàn
+ Có chuẩn y của CĐ ngành; họp phân công nhiệm vụ cho từng thành viên
+ Lập dự toán, lên KH và phối hợp với đoàn trường, tiển khai KH giao lưu tại Cát Tiên dự kiến thứ 7 ngày 30/12/2017
- Đoàn trường:
+ Tiến hành XD CTTN
+ Tổ chức giải bóng đá nam, nữ cho HS dự kiến từ tuần 19
+  Xúc tiến HĐ trải nghiệm sáng tạo
V. LAO ĐỘNG – VỆ SINH
- Làm sạch cỏ khuôn viên nhà trường, san lấp mặt bằng khu sau sân TD
- Nạo vét cống rãnh.
- Tưới cây xanh, cây cảnh từ tháng 12
 VI. MỘT SỐ VIỆC LÀM NGAY
- GVCN cần chú ý nhắc nhở HS thái độ tôn trọng lao động, chia sẻ, và tạo điều kiện tốt nhất có thể để tạo mội trường vệ sinh sạch sẽ; qua kiểm tra các lớp 11A5,6 rác, bụi đất nhiều; nhớ đổ rác vào giỏ cuối lớp và bộ phận trực đổ vào thùng lớn
- Nhà trường ban hành giấy thi trắc nghiệm theo mẫu (các lớp tự thiết kế), giấy thi tự luận thống nhất làm trên giấy kẻ ngang
- Hiện nay đã có vòi nước thuận lợi, GVCN nhắc nhở các em lau chùi thường xuyên
- Nhà trường chỉ phát 01 lần, hư hỏng, mất mát phải tự sắm. Các trường hợp viết vẽ bậy lên dép, đi dép ra khỏi phòng (Hoặc có hành vi cố tình mang dép bẩn vào phòng, nhà trường thu)
- GV nam chỉ cần treo bảng tên khi lên lớp
- Các lớp tập bóng đăng ký với bảo vệ, dự trù năm sau xin ý kiến CMHS để thu tiền sân
- Đoàn trường nghiên cứu bổ sung mức điểm phạt đối với các lớp không để dép lên kệ
- Lớp xếp cuối của tuần yêu cầu phạt bằng hình thức nhặt lá sân bóng đá, nạo vét các cổng rãnh trong trường
- Thi GV giỏi tỉnh: Nộp hồ sơ về nhà trường vào 20/01/2018 để trường nộp sở vào 30/01/2018
- Thi KHKT nhà trường hỗ trợ công tác phí để thẩm định kết quả và tiền mua vật liệu phục vụ công tác nghiên cứu
- Nhà trường nghiên cứu đưa vào quy chế chi tiêu nội bộ để có phần thưởng khích lệ thích hợp cho GV đạt giải
- Việc coi thi cần nghiêm túc, chặt chẽ trong KH I;
- GVCN 12 nhận bằng nghề, chọn HS để kiểm dò sau khi có sơ kiểm của GV dạy nghề
- Việc ra đề thi:
+ Tự luận: Môn ngữ văn;
+ Trắc nghiệm: Các môn còn lại
+ Riêng môn toán: tự luận, trắc nghiệm: 50/50
+ Các môn khác tùy đặc trưng: Có thể: 50/50; 30/70 hoặc 40/60
THỜI GIAN CỤ THỂ
+ Tuần lễ 16 từ: 04/12 đến 10/12
   - Dạy học theo TKB
   - Chấm thi KHKT cấp trường
   - Các tổ triển khai đề cương ôn tập (Có đáp án) đến từng GV, chậm nhất là thứ hai (04/12)
   - Ôn tập chuẩn bị KT HKI
   - Nộp đề các môn rải rác vào thứ 4 (06/12)
+ Tuần lễ 17 từ: 11/12 đến 17/12
   - Dạy học theo TKB
   -  KT HKI các môn đề trường
   - Dạy học theo TKB
   - Nộp đề các môn tập trung vào thứ tư (13/12)
   - Nhận đề KT tại PGD vào thứ sáu (15/12)
   - In ấn đề KTHKI
+ Tuần lễ 18 từ: 18/12 đến 24/12
   - KTTT
+ Tuần lễ 19 từ: 25/12/2017 đến 31/12/2017:
   - Dạy-học theo TKB, hoàn thành chương trình HK I
   - GVBM nộp thống kê vào thứ sáu (28/12)
   - GVBM vào điểm VNPT trước 31/12
   - GVCN hoàn thành việc xếp loại 2 mặt vào thứ hai (01/01)
   - Giao lưu với trường Quang Trung vào thứ bảy (30/12)
 
     Đây là tháng rất quan trọng, kết thúc học kỳ I. Mong quý thầy cô tích cực, khẩn trương làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ KHI
                                                                     
                                                                                                                           HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
 
 
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây